Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe tải theo thông tư số 63/2014/TT-BGTVT

Trong Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 quy định rất rõ về các quy định liên quan đến phù hiệu xe tải, hồ sơ cấp lại phù hiệu xe tải như thế nào trong đó có phụ lục về mẫu giấy đề nghị cấp lại phù hiệu xe tải dưới đây.

Mẫu: Phụ lục 24

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải

Tên đơn vị vận tải:………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
Số:………….. /………….. …………, ngày…… tháng……năm…..

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÙ HIỆU

Kính gửi:……….(Sở Giao thông vận tải)……………

1. Tên đơn vị vận tải:………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….

3. Số điện thoại (Fax):…………………………………………………………………………………

4. Số Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô……… ngày…..tháng….năm…., nơi cấp……………………………………………………………………………………………………………..

Số lượng phù hiệu, biển hiệu chạy xe nộp lại:……………………………………

Đề nghị được cấp: (1)………………………………………………………………………………….

Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu như sau:

TT Biển kiểm soát Sức chứa Nhãn hiệu xe Nước sản xuất Năm sản xuất Tuyến cố định (Hợp đồng, du lịch, taxi, xe tải…)
1            
  Đại diện đơn vị vận tải
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách ghi:

(1) Ghi số lượng phù hiệu đơn vị xin cấp.

Trên đây là mẫu giấy đề nghị cấp lại phù hiệu xe tải theo thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải được áp dụng tại tất cả các sở GTVT tỉnh, thành phố.

Trong trường hợp bạn cần cấp lại hay gia hạn phù hiệu xe tải bạn có thể tải bản in và điền theo đầy đủ thông tin để hoàn thành hồ sơ một cách nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận báo giá 0327.102.102